צוות המשרד

צבי ריבלין - יועץ מס
zvi@zvi-r.co.il
08-6106641 שלוחה 9
מזל שמעוני - מנה"ח וחשבת שכר
אחראית קשר הביטוח לאומי והאפוטרופוס הכללי
mazal@zvi-r.co.il
08-6106641 שלוחה 3
אביגיל בר - מנה"ח
אחראית לקשר מס הכנסה ומע"מ

avigail@zvi-r.co.il
08-6106641 שלוחה 2
ליז נחמן - מנה"ח
אחראית קשר לקוחות

liz@zvi-r.co.il
08-6106641 שלוחה 1
חמדה רובין - מזכירה ראשית
החזרי מס לשכירים
hemda@zvi-r.co.il
08-6106641 שלוחה 7
שושנה כהן - מנה"ח וחשבת שכר
אחראית חברות הזנק
shoshi@zvi-r.co.il
08-6106641 שלוחה 6
רבקה אייסון - יועצת מס וחשבת שכר
אחראית מחלקת שכר לחברות גדולות
rivka@zvi-r.co.il
08-6106641 שלוחה 5
הודיה מנשרוף - יועצת מס חשבת שכר ומבקרת שכר
אחראית מושבים.
אחראית בקרת שכר .

hodaya@zvi-r.co.il
08-6106641 שלוחה 4
שני חגירה - יועצת מס וחשבת שכר
אחראית מיסוי פרישה.
החזרי מס שבח
rivlin@zvi-r.co.il

08-6106641 שלוחה8